Rødovre Byggerens Venner

Foreningen Rødovre Byggerens Venner (RBV) blev stiftet den 13. november 1969 af en kreds af forældre i samarbejde med Rødovre Byggelegeplads med det formål at skabe aktiviteter på og omkring Byggeren. Med tiden er foreningens formålsparagraf blevet udvidet, således at RBV i dag står for at organisere og engagere forældre, ledelse, medarbejdere og børn i at fremme trivslen gennem et godt miljø og en god kommunikation - samt via såvel økonomisk som praktisk støtte at sikre Byggeren en tidssvarende standard. 

RBV arrangerer i tæt samarbejde med personalet ved Rødovre Byggelegeplads flere arrangementer i løbet af året. To af disse arrangementer er åbne, dvs. at Byggeren åbner porten for alle. Det store Sankt Hans Marked samt Julemarkedet den første søndag i december, er blevet årligt tilbagevendende klassikere, hvor mere end 1.000 mennesker fylder Rødovre’s oase for børn & dyr. Andre arrangementer er åbne for alle med tilknytning til Byggeren - bl.a. fællesspisning og julehygge arrangment.

Den årlige Grillfest er et tilløbsstykke uden lige, hvor børn, forældre, RBV-medlemmer og personale efter den fælles grillning får serveret underholdning og musik. RBV arrangerer også med mellemrum forskellige former for week-end arrangementer for medlemmer.

RBV er som nævnt en støtteforening som støtter såvel praktisk som økonomisk.

Gennem årene har der været lavet mange ”arbejdsaftener” og ”week-ender” hvor der er lavet forbedringer, vedligeholdelse og etablering af nye anlæg. På disse dage summer Byggeren af liv til sent om aftenen - og deltagerne har haft en hyggelig fælles-skabende oplevelse. Badebassin, lade, drivhus, boldbane, hestefold, vognport, hestestald m.m. er bl.a. skabt i samarbejde mellem RBV, Byggeren og forældre. RBV’s overskud står til rådighed for Byggeren, når der står specielle ønsker på programmet - og ud over at have financieret en stor del af ovenstående, har RBV støttet bl.a. bil- og hesteindkøb.